Termomodernizacja - Zabrze, Franciszkańska 16-16

Termomodernizacja - Zabrze, Franciszkańska 16-16

Wykonane prace:

  • docieplenie ścian wraz z wykonaniem warstwy wykończeniowej
  • wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic z materiałów bitumicznych
  • ocieplenie ścian piwnic i cokołu budynku wraz z wykonaniem warstwy wykończeniowej
  • remont balkonów
  • wykonanie opaski żwirowej wokół budynku

Nazwa projektu:
Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Franciszkańska 16-16 B w Zabrzu


Data realizacji: 2014


Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka"

termomodernizacja-zabrze-franciszkanska