Termomodernizacja - Sosnowiec, Szybowa 36-40

Termomodernizacja - Sosnowiec, Szybowa 36-40

Wykonane prace:

  • sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym
  • demontaż i utylizacja płyt azbestowych
  • wymiana stolarki okiennej
  • docieplenie ścian
  • izolacja fundamentu
  • docieplenie stropodachu
  • remont loggii balkonowych wraz z wymianą balustrad
  • montaż zadaszeń systemowych balkonów
  • opaska żwirowa wokół budynku

Nazwa projektu:
Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szybowa 36 - 40 w Sosnowcu


Data realizacji: 2016


Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa "Nieruchomości"

termomodernizacja-sosnowiec-szybowa