Termomodernizacja - Sosnowiec, Kielecka 5-15

Termomodernizacja - Sosnowiec, Kielecka 5-15

Wykonane prace:

 • demontaż i utylizacja płyt azbestowych
 • docieplenie ścian, ościeży, loggii balkonowych
 • wyprawa tynkarska na ścianach niedocieplonych
 • roboty ziemne
 • wymiana stolarki okiennej
 • montaż zadaszeń systemowych nad loggiami
 • docieplenie ścian
 • izolacja fundamentu
 • docieplenie stropodachu
 • remont balkonów z wymianą balustrad
 • odtworzenie instalacji odgromowej
 • wykonanie opaski wokół budynku z płyt betonowych
 • wykonanie nowych zadaszeń nad wejściem do budynku

Nazwa projektu:
Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kielecka 5 - 15 w Sosnowcu


Data realizacji: 2016


Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze"

2018-04::1523020496-termomodernizacja-sosnowiec-kielecka.jpg