Termomodernizacja - Ruda Śląska, Chrobrego 8

Termomodernizacja - Ruda Śląska, Chrobrego 8

Wykonane prace:

  • demontaż azbestu
  • wzmocnienie ścian warstwowych za pomocą kotew
  • wymiana stolarki okiennej
  • docieplenie ścian
  • izolacja fundamentów
  • docieplenie stropodachu
  • remont loggii balkonowych
  • remont schodów wejściowych do budynku i zadaszeń nad wejściami
  • wykonanie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych
  • prace brukarskie

Nazwa projektu:
Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chrobrego 8 - 8 D w Rudzie Śląskiej


Data realizacji: 2016


Inwestor: MGSM Perspektywa

termomodernizacja-ruda-slaska-chrobrego.jpg