Budowa parkingu - Ruda Śląska, Zwycięstwa 6

Budowa parkingu - Ruda Śląska, Zwycięstwa 6

Wykonane prace:

  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  • ułożenie krawężników betonowych
  • ułożenie krawężników betonowych najazdowych
  • ułożenie ażurów betonowych
  • wykonanie nawierzchni parkingu z geokraty
  • ułożenie przewodu elektrycznego
  • montaż słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego
  • wycinka istniejących drzew
  • nasadzenia drzew

Nazwa projektu:
Budowa parkingu w mieście Ruda Śląska przy ul. Zwycięstwa 6


Data realizacji: 10/2017 - 01/2018


Inwestor: Miasto Ruda Śląska

Budowa parkingu - Ruda Śląska